Članarina 2022

ČLANARINA: Članarina za leto 2022 je 15,- EUR.

Članarino lahko poravnate v pisarni društva na Jezerski cesti 41, ob ponedeljkih od 9 .do 11. ure, ali s položnico na račun društva: DBO Kranj, Jezerska cesta 41, 4000 Kranj, številka računa: SI56 03126 – 1000002090, namen plačila: članarina 2022, vaše ime  in priimek, sklic: SI00  in številka članske izkaznice.

 

 Želimo vam lepe, mirne in zdrave pomladne dni. Upravni odbor DBO Kranj