UZ meritve kostne gostote (MKG)

UZ MERITVE MINERALNE KOSTNE GOSTOTE (MKG)

       –  Kranj, KS Vodovodni stolp, Begunjska ul. 10: torek,  22.3.2022 od 8.00-10.00

       – Kranj, OZ RK Kranj, Bleiweisova ul.16: sreda, 11.5.2022 ( teden Rdečega križa Slovenije)       od 8.00-10.00

Želimo vam lepe, mirne in zdrave pomladne dni. Upravni odbor DBO Kranj